Autonomous vehicles คืออะไร

Autonomous vehicle คือ เทคโนโลยียานพาหนะไร้คนขับ โดยใช้เทคโนโลยีและระบบเซนเซอร์ในการขับเคลื่อน มีความสามารถในการมองเห็นและเข้าใจสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัวของรถ และสามารถขับเคลื่อนจากที่นึงไปยังอีกที่นึงได้อย่างปลอดภัย โดยผ่านการควบคุมที่อาศัยเทคโนโลยีซึ่งเปรียบเสมือน AI ที่อยู่ในตัวรถ 

ซึ่ง Autonomous car นั้นใช้เทคโนโลยีหลักๆ 4 ด้านเข้าด้วยกัน คือ

1. Computer Vision คือเทคโนโลยีในด้านการรับรู้ของรถผ่านการใช้กล้องหรือเลเซอร์ เพื่อให้รถสามารถมองเห็นและรับรู้ระยะ ความใกล้ไกลของวัตถุหรือรถต่างๆที่อยู่รอบตัว และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการขับขี่ต่อไป

2. Deep Learning คือวิธีการเรียนรู้เชิงลึก โดยการทำการเรียนรู้ข้อมูลที่ได้รับจากกล้องหรือเลเซอร์นำมาวิเคราะห์และทำความเข้าใจว่ารูปที่ได้จากกล้องวีดีโอนั้น ส่วนไหนเป็นถนน ส่วนไหนเป็นรถยนต์คันอื่น หรือคนกำลังข้ามถนน ส่งผลไปถึงในการตัดสินใจว่าจะให้รถขับเคลื่อนไปในทิศทางไหน

3. Robotic คือระบบแปลงข้อมูล หลังจากที่ได้ข้อมูลรวมกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ส่วนนี้จะทำหน้าที่แปลงข้อมูลที่ได้รับและส่งสัญญาณไปสู่ระบบควบคุมต่างๆ เพื่อให้รถยนต์อัตโนมัติสามารถทำงานได้

4. Navigation คือระบบการนำทาง เป็นระบบส่วนที่ใช้ในการติดต่อกับผู้ใช้งานสำหรับการตั้งค่าการเดินทาง ต้นทางไปยังปลายทาง รวมไปถึงการวิเคราะห์สภาพการจราจรและการนำทางบนเส้นทางต่างๆ ไปยังจุดหมาย

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *