แบรนด์ผลิตภัณฑ์

  

ABB Terra ​

Delta​

Schneider​

Piwin

PHEV

   

 

THAI EV CHARGE

ยินดีต้อนรับ

     THAI EV CHARGE เป็นหนึ่งให้ผู้ให้บริการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพื่อการพร้อมติดตั้งวอลล์ชาร์จ แท่นชาร์จ สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในเมืองไทย

     THAI EV CHARGE  เป็นฝ่ายงาน ในแผนกงานขาย และ บริการ ออกแบบ ให้คำปรึกษา โดย บริษัท เออีซีเอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทฯ ซ่อมบำรุง ปรับปรุง ออกแบบ รับเหมาระบบไฟฟ้าที่มีชื่อเสียง ภายใต้แบรนด์ อาทิ ช่างไฟดอทคอม ดีลช่างไฟ ปั๊มบ้านดอทคอม ฯลฯ โดยเฉพาะแบรนด์ ช่างไฟดอทคอม ซึ่งมีชื่อในงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ที่ได้มาตรฐาน ภายในบ้าน อาคาร สำนักงาน โรงงาน และ หน่วยงานต่างๆ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

     1. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการใช้แท่นชาร์จ หรือ วอลล์ชาร์จ ในระบบงานบ้าน อาคาร หรือ สถานีชาร์จ

     2. งานออกแบบ ให้คำปรึกษาระบบแท่นชาร์จ วอลล์ชาร์จ พร้อมทั้ง จัดจำหน่าย ติดตั้ง รวมทั้งขออนุญาต

     3. นำเข้าอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานติดตั้ง ตรวจสอบ และ ซ่อมบำรุง วอลล์ชาร์จ แท่นชาร์จ สถานีชาร์จ

พันธกิจ

     1.  ให้ความร่วมมือกับองค์กร หรือนิติบุคคล ทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน ในการพัฒนาระบบแท่นชาร์จ วอลล์ชาร์จ หรือ สถานีชาร์จ

     2. เป็นส่วนช่วยลดมลพิษให้แกประเทศ

หลักการ

     1. ศึกษา อุปกรณ์การชาร์จ ลักษณะการชาร์จ เพื่อสนับสนุนงานติดตั้งให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย

     2. พัฒนาการบริการ งานติดตั้ง และ ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง โดยยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้า

     3. พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อมาตรฐานสูงสุด

     4. รับผิดชอบต่อชุมชน และ สิ่งแวดล้อม

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ

     บริษัท เออีซีเอ็นจิเนียริง จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ งานระบบไฟฟ้า จัดการออกแบบงานติดตั้ง และจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ให้แก่องค์กรทั้งภาครัฐฯ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ โดยทางบริษัทฯ คาดหมายที่จะเป็นผู้นำด้านงานตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง สถานีชาร์จ ที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทยในเวลาอันใกล้

ทำไมต้องเลือกเรา ?

ให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและวางระบบไฟฟ้า ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ออกแบบระบบ

ออกแบบระบบ ติดตั้งได้มาตรฐาน กฟน. รับประกันงาน 1 ปี

ปรับปรุงระบบ

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการติดตั้งรถยนต์ไฟฟ้า รับประกันงาน 1 ปี

พร้อมให้บริการ 24/7

ช่างพร้อมให้บริการภายใน 1 ชม. ถึงบ้านลูกค้าไม่ต้องรอนาน

หนังสือรับรองบริษัท

    

ผู้ให้บริการงานระบบไฟฟ้ากว่า 10 ปี AECE since 2013, to 10 years aniversary.