พลังงานทางเลือกคืออะไร ? มีอะไรบ้าง ?

พลังงานทดแทน หรือ พลังงานทางเลือก (Alternative energy) คือ พลังงานที่ได้จากแหล่งฟอสซิลอื่นๆ ที่ไม่ใช่น้ำมัน ได้แก่ ถ่านหิน ก๊าซธรมชาติ ยูเรเนียม ซึ่งมีแต่ใช้แล้วจะหมดไป โดยความหมายของพลังงานทางเลือกนั้นจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา เช่น 

 • ในสมัยยุคกลางของยุโรป จำนวนป่าไม้ลดร่อยหรอลงไปมาก ถ่านหินจึงเป็นพลังงานทางเลือกที่มาทดแทนพลังงานจากป่าไม้ 
 • ในช่วงต้นคริสตวรรษที่ 19 ของสหรัฐอเมริกา มีการใช้ปิโตรเลียมเป็นพลังงานทางเลือกที่ทดแทนน้ำมันวาฬ
 • ในช่วงปลายคริสตวรรษที่ 19 สมัยประธานาธิบดี จิมมี คาร์เตอร์ ได้มีนโยบายให้ใช้การผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากถ่านหินเพื่อใช้เป็นพลังงานทางเลือกของปิโตรเลียม เพื่อการทดแทนการนำเข้าน้ำมันที่มีราาสูง และให้ใช้เอทานอลเป็นพลังงานทางเลือกที่ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลในบราซิล

ซึ่งในปัจจุบัน พลังงานทางเลือก มีความหมายว่า เป็นพลังงานจากแหล่งอื่นๆที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิล เหตุที่ต้องมีการพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน น้ำมันเบนซิน เพราะ การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนั่นทำให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในปริมาณสูง และปัจจัยที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน ซึ่งพลังงานทางเลือกในปัจจุบันนี้ได้แก่ 

 • เอธานอล 

คือ เชื้อเพลิงที่เกิดจากผลผลิตทางเกษตร เช่น ข้าวโพดและแป้งซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่นำกลับมาใช้ได้ใหม่ แต่อุปสรรคคือการที่ผลผลิตทางการเกตรที่ถูกแปรสภาพเป็นเอธานอล คืออาหารของมนุษย์ในปัจจุบัน หมายความว่า หากนำผลผลิตทางการเกษตรเหล่านี้ มาผลิตเอธานอลเป็นจำนวนมาก อาจทำให้ราคาสินค้าหรืออาหารที่ผลิตจากผลผลิตทางการเกษตรสูงขึ้นได้

 • กระแสไฟฟ้า

ในปัจจุบันนั้น มนุษย์ได้มีการคิดค้นและพัฒนายานพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่ไฟฟ้า โดยที่ไม่มีการปล่อยมลพิษ หรือที่เรียกกันว่า รถไฟฟ้านั่นเอง

 • ก๊าซธรรมชาติ

เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่มีใช้กันในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งวิธีการเผาผลาญพลังงานสะอาดนั้นในปัจจุบันได้มีการออกแบบยานพาหนะที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลง แต่การผลิตก๊าซธรรมชาตินั้นก็ก่อให้เกิดก๊าซมีเทน ซึ่งมีความรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมกว่าอีกด้วย เพราะส่งผลถึงการทำลายชั้นบรรยากาศมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 21 เท่า

 • ไฮโดรเจน

ความเป็นจริงแล้วไฮโดรเจนสามารถรวมเข้ากับก๊าซธรรมชาติได้เพื่อเป็นผลผลิตเชื้อเพลิงทางเลือกสำหรับยานพาหนะ และยังเป็นเชื้อเพลิงหลักสำหรับรถที่ใช้เซลล์พลังงานได้อีกด้วย แต่ไฮโดรเจนมีราคาค่อนข้างสูง จึงไม่เป็นที่นิยม

 • ไบโอดีเซล

พลังงานที่ผลิตจากน้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์ รวมถึงน้ำมันที่ร้านอาหารต่างๆ เครื่องยนต์ของยานพาหนะในปัจจุบันได้มีการแปรสภาพเพื่อเผาผลาญไบโอดีเซลได้ด้วยวิธีการที่บริสุทธิ์

 • โพรเพน

หรือที่รู้จักกันในนาม LPG คือการผสมระหว่างก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบ ซึ่งใช้ทั้งในการทำอาหารและให้ความอบอุ่น และยังสามารถเป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ

 • อนุกรมเชื้อเพลิงบริสุทธิ์

การผสมผสนาระหว่างเอธานอล และก๊าซธรรมชาติ และสาร Methyltetrahydrofuran ซึ่งเป็นสารที่ได้จากชีวมวล เป็นเชื้อเพลิงที่มีออกเทนสูง สามารถใช้กับยานพาหนะที่มีการดัดแปลงให้ใช้เชื้อเพลิงอย่างหลากหลาย แต่ผู้ผลิตยานพาหนะไม่ค่อยผลิตยานพาหนะที่สามารถรองรับเชื้อเพลิงชนิดนี้มากเท่าใด

 • เมธิกแอลกอฮอล์

แอลกอฮอล์ที่ได้จากไม้ ซึ่งสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงแก่ยานพาหนะ แต่ในปัจจุบัน ค่ายผลิตยานพาหนะทั่วโลกได้ยุติการผลิตรถที่ใช้เมธิล แอลกอฮอล์ไป ทำให้เชื้อเพลิงชนิดนี้สามารถใช้กับรถที่รองรับเชื้อเพลิงที่หลากหลายเท่านั้น

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *