บทความ

รถยนต์ไฟฟ้าคืออะไรและทำไมถึงสำคัญ?

รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle หรือ EV) คือรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าแทนน้ำมันเชื้อเพลิง มีสองประเภทหลักคือ รถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ (Battery Electric Vehicle หรือ BEV) ที่ใช้แบตเตอรี่ในการเก็บพลังงานไฟฟ้า และรถยนต์ไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle หรือ HEV) ที่ใช้ทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในและมอเตอร์ไฟฟ้า