เกี่ยวกับ THAI EV CHARGE

THAI EV CHARGE ยินดีต้อนรับ

บริษัท THAI EV CHARGE หนึ่งในผู้นำด้านการผลิต และจำหน่าย ยานพาหนะขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ จากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

EVT ก่อตั้งขึ้นในปี 2538 จากกลุ่มนักธุรกิจที่ตระหนักถึงความสาคัญของปัญหามลพิษ ที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในเขตเมืองหลวง โดยมีการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้าและวิจัยปัญหา มลภาวะเช่น กรมควบคุมมลพิษ และศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิคส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ NECTEC

วิสัยทัศน์

 1. มุ่งเน้นพัฒนายานพาหนะไฟฟ้าทุกชนิด เพื่อประโยชน์ในการใช้งานและสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่คนไทยทุกท่าน และชาวโลก

2. เป็นสุดยอดผู้นำด้านยานพาหนะใช้พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย

3. เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับและยกย่องที่สุดในประเทศไทย

หลักการ

1. ปรับปรุงด้วยความท้าทายและเทคโนโลยีใหม่

2. พัฒนาการบริการทุกแขนงโดยยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้า

3. พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อมาตรฐานสูงสุด

4. รับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

1. ให้ความร่วมมือกับองค์กร หรือนิติบุคคล ทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการวิจัย

2. บรรลุการเป็นผู้นำด้านยานพาหนะใช้พลังงานไฟฟ้าและความพึงพอใจของลูกค้า

3. เป็นส่วนช่วยลดมลพิษให้แกประเทศ

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ

บริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) เป็นบริษัทฯ ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ผลิตภายใต้เทคโนโลยีด้าน วิศวกรรมไฟฟ้า โดยฝีมือคนไทย เพื่อความภูมิใจของคนไทย และจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ให้แก่องค์กรทั้งภาครัฐฯ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ อีกทั้งจำหน่าย ออกสู่ตลาดต่างประเทศ โดยทางบริษัทฯ คาดหมายที่จะเป็นผู้นำอุตสาหกรรม การผลิต และจำหน่ายยานพาหนะที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทยในเวลาอันใกล้

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

การผลิตผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท เป็นไปอย่างละเอียด รอบคอบ และระมัดระวัง เพื่อคุณภาพของสินค้าทุกชิ้น และแบ่งการผลิตผลิตภัณฑ์ ได้เป็น 3 หมวด คือ

 1. การผลิต ผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ โดยการออกแบบใหม่ หรือการทำตามแบบที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้ได้ประโยชน์ในการใช้สอยสูงสุด

2. การผลิตโดยการนำเข้าอุปกรณ์ เป็นการประกอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดขึ้นภายในประเทศ

3. การผลิตโดยการดัดแปลง คือการนำเอายานพาหนะเก่า ยกเครื่องยนต์ออก และดัดแปลงให้เป็นยานพาหนะไฟฟ้า

การวิจัยและการพัฒนา

ยานพาหนะไฟฟ้าเป็นผลผลิตปัจจุบัน เพื่อมลพิษทางอากาศ และเสียงใน อนาคต อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการวิจัย และพัฒนายานพาหนะไฟฟ้าภายใต้ เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากต่างประเทศ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหวน้อยที่สุด และง่ายต่อการบำรุงรักษา โดยมีส่วนประกอบสำคัญดังนี้

  • รูปทรงรถ ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี รูปลักษณ์ สวยงามถูกหลักพลศาสตร์
  • ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า ให้พลังในการขับเคลื่อนที่ให้อัตราเร่ง และความเร็วที่เหมาะสมกับการใช้งาน
  • ระบบควบคุมการทำงานทั้งหมด (Controller) เป็นระบบอัตโนมัติที่ทันสมัย มีน้ำหนักเบา และแข็งแรงทนทาน
  • แบตเตอรี่ชนิด Recycle สามารถนำไปใช้หมุนเวียนได้เมื่อหมดอายุ การใช้งานโดยการนำไปผ่านกระบวนการย่อยสลาย เพื่อหลอมขึ้นใช้ใหม่
  • เครื่องประจุไฟฟ้า สะดวกสำหรับผู้ใช้ ราคาถูก และมีบริการที่สมบูรณ์แบบเพื่อคนรุ่นใหม่
37081606 – power supply for electric car charging. electric car charging station. close up of the power supply plugged into an electric car being charged.